Selecteer een pagina

Home » Het Verzekerings-Archief (98, nr. 1): verzekeringsrechtspraak

Het Verzekerings-Archief (98, nr. 1): verzekeringsrechtspraak

16 april 2021

De rubriek Verzekeringsrechtspraak uit Het Verzekerings-Archief, tijdschrift voor verzekeringswetenschap, biedt een overzicht van alle voor de verzekeringsbedrijfstak relevante jurisprudentie van Nederlandse en EU-rechters, met inbegrip van uitspraken van het klachteninstituut Kifid. Hieronder publiceren we de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie uit nummer 01 van jaargang 98.