Selecteer een pagina

Home » Huizenkopers ondanks corona nog steeds fanatiek op zoek

Huizenkopers ondanks corona nog steeds fanatiek op zoek

16 februari 2021
Door de coronacrisis zijn in 2020 een stuk minder autoschades geclaimd bij verzekeraars. Vooral in de maanden maart, april en mei werd er minder schade gemeld, aldus vergelijkingssite Geld.nl. Toch betekent dit niet dat verzekeraars de premies verlagen.

De site vroeg elf verzekeraars en die gaven bijna allemaal aan dat ze in 2020 minder geclaimde schades zagen dan in 2019. Dat effect was met name tijdens de eerste lockdown groot, daarna nam het aantal gemelde schades weer toe.
De Nederlandsche Bank meldt dat in het tweede kwartaal van 2019 in totaal voor 1,5 miljard euro aan autoschades werd geclaimd, in het tweede kwartaal van 2020 was dat voor 1,3 miljard euro. Hoewel de verzekeraars afgelopen jaar minder geld uit hoefden te keren, verlagen de meeste hun premies niet. Dat doen volgens Geld.nl alleen Promovendum, ABN AMRO en Unive. Andere verzekeraars zeggen dat ze verwachten in de toekomst juist meer geld uit te moeten keren en dat het aantal gereden schades maar een van de vele factoren is die de premie bepaalt.