Selecteer een pagina

Home » Resultaten volmachtmarkt verder verbeterd

Resultaten volmachtmarkt verder verbeterd

23 april 2021

De resultaten in de volmachtmarkt zijn de laatste jaren sterk verbeterd, blijkt uit het marktrapport Volmachten van het Verbond van Verzekeraars en de NVGA. Qua premievolume groeien volmachten vooral in Verzuim, al zijn de resultaten daar nu juist verslechterd.