Selecteer een pagina

Home » Woningschaarste neemt iets af

Woningschaarste neemt iets af

19 februari 2021
Hoewel het aantal te koop staande woningen afnam, was de schaarste aan beschikbare woningen iets kleiner dan voorheen. Dat komt door het feit dat het aantal huishoudens veel minder toenam dan in andere jaren.

Ook in 2021 is de verwachting dat er minder nieuwe huishoudens bij komen dan nieuwe woningen. Dit jaar zal de krapte op de woningmarkt dus ook iets afnemen en daardoor zal de prijzengekte ook iets minder worden. Dat is de verwachting van het ING Economisch Bureau.
Afgelopen jaar nam de druk op de woningprijzen al iets af, door de geringere groei van het aantal huishoudens. Vergeleken met 2019 viel de groei van het aantal huishoudens in 2020 naar schatting ongeveer 40 procent lager uit, aldus de ING. Afgelopen jaar kwamen er naar schatting 44.000 huishoudens bij, terwijl de woningvoorraad met zon 75.000 woningen toenam. Dit betekent dat het totale woningtekort van in totaal zon 330.000 woningen met naar schatting zon 30.000 is ingelopen. De schaarste aan woningen nam in 2020 dus iets af.”